Artykuły

Jak przeprowadzić ekshumację?

Chciałabym przenieść prochy zmarłego do grobu do grobu w innym mieście. Jak to zrobić, jakie dokumenty muszę zgromadzić, aby ekshumacja była możliwa? – zapytała nas jedna z czytelniczek.

Na pytanie odpowiada prawnik Polskiej Izby Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej

Przeniesienie szczątków ludzkich z jednego grobu do drugiego, czyli ekshumacja regulowana jest przez art. 15 ustawy z dn. 31 grudnia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisy wykonawcze do niej. Ekshumacja jest możliwa z trzech powodów:
Więcej w wydaniu tradycyjnym...
Dariusz Dutkiewicz
Linia Otwocka
Thanos